Nieuws

07 JUL

'Geen samenleving zonder gezinnen'

“Er is dringend behoefte aan gezinnen die als levende cellen de samenleving opbouwen, zeker nu de vergrijzing in Europa sterk toeneemt. Een samenleving zonder gezinnen kan niet voortbestaan,” dat concludeert bisschop Hurkmans die momenteel de Wereldgezinsdagen in Valencia bijwoont. Mgr. Hurkmans is binnen de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor ‘huwelijk en gezin’ en leidt een Nederlandse delegatie met echtparen uit de bisdommen Haarlem, Roermond en Den Bosch.

De bisschop constateert verder dat het belangrijk is dat kinderen ook broertjes, zusjes, ooms en tantes hebben. “Anders zijn ze alleen aangewezen op hun ouders en hun grootouders, in plaats van dat ze in een gezin met andere kinderen opgroeien. Ook groeien kinderen vaker op in één ouder gezinnen. Dat is geen goede ontwikkeling,” aldus de bisschop. De Kerk kan de samenleving op het gebied van gezinspastoraat een grote dienst bewijzen. “Het geloof maakt een gezin weerbaar in moeilijke omstandigheden,” aldus de bisschop.

Pausbezoek
De bisschop is onder de indruk op de manier waarop Valencia de komst van paus Benedictus XVI voorbereidt. “Overal in de stad zijn de wit – gele pauskleuren te zien. Er hangen vlaggen aan balkons en parken zijn voorzien van wit- gele bloemen. Tienduizend voornamelijk Spaanse jongeren helpen als vrijwilliger in de organisatie van de Wereldgezinsdagen en het pausbezoek. Gedurende de drie dagen dat ik van mijn hotel naar het congrescentrum een half uur in de bus zit, heb ik een enkele protestvlag tegen de komst van de paus gezien. De overgrote meerderheid van de inwoners van Valencia kijkt uit naar de paus,” aldus de bisschop. De paus komt zaterdag om 11.30 uur in Valencia aan. Hij zal naar het metrostation Jésus gaan om te bidden voor de slachtoffers van de ontsporing van de metrotrein begin deze week. Zondag is er een slotviering met de paus voor alle deelnemers aan de Wereldgezinsdagen.
07-07-2006