Nieuws

07 JUL

'Lezen van Bijbel met kinderen noodzaak'

Dat was de belangrijkste boodschap die Ilona Langendonck meenam van het congres tijdens de Wereld Gezinsdagen in Valencia. Ze vertegenwoordigt met haar man het bisdom Den Bosch.

“Waar de Bijbel niet meer gelezen wordt daar dooft het geloof uit. Ouders hebben de taak het geloof te ontvangen, door te geven en te behouden. Iedere ouder is daarbij nodig, je mag daarin niet lui zijn,” vertelt Ilona na een intensieve congresdag. “Het lezen van de Bijbel doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor en met je kinderen. Ouders zouden iedere dag een moment vrij moeten maken om met hun kind of kinderen uit de Bijbel te lezen en over de verhalen met ze te praten. Je moet het Evangelie voorleven,” is haar overtuiging. “Bij jonge kinderen weet je natuurlijk niet precies wat het met ze doet, hoe zo’n verhaal bij ze landt,” vertelt Ilona die in tegenstelling tot haar man Pieter zelf nooit ‘kindkatholiek’ is geweest, maar later met geloof en Kerk is begonnen.

Gezin onvervangbaar
De aartsbisschop van Valencia, mgr. Agustín García-Gasco Vicente, betoogde in zijn preek tijdens de eucharistieviering dat het gezin een natuurlijk gegeven is dat door geen enkel ander verband kan worden vervangen. “Zijn preek was een positieve knipoog naar het beleid van de Spaanse progressieve regering,” aldus Ilona. Vrijdag 7 juli gaat het pastoraal theologische congres over catechese en het gedachtegoed van paus Johannes Paulus II op dit gebied. De dag wordt afgesloten met korte pastorale ervaringen. Zaterdag zullen gezinnen en mensen van nieuwe bewegingen getuigenissen geven. “Die raken mij veelal het meeste, omdat ze uit het gewone leven voortkomen,” vertelt Ilona. Dat de definitie van het gezin op het congres breed wordt gezien van kinderen tot grootouders blijkt uit de speciale sessies voor opa’s en oma’s. “Grootouders spelen een belangrijke rol bij de geloofsoverdracht. Je kunt het een soort spiritualiteit ‘van achter de geraniums’ noemen, van mensen die in een minder actieve levensfase verkeren, maar wel een wezenlijke rol in de geloofscommunicatie spelen,” concludeert Ilona.
07-07-2006