Nieuws

16 MRT

Geloofsparty & Co

Hoewel het geloofsfeest in Uden pas over twee maanden begint, zijn de jongeren van de Petrusparochie er al volop mee bezig tijdens hun bijeenkomsten. Zondag 11 maart speelden ze met de tieners van jongerenpastoraat 'Samen Onderweg' uit Zeeland het spel Geloofsparty & Co.

Jongeren op weg naar het geloofsfeest
Als variant op het bekende gezelschapsspel Party & Co hadden de jongeren van Jongerenpastoraat 'het Honk' in Uden vragen en opdrachten bedacht waarbij de kennis over het geloofsfeest en het geloof getest en uitgebreid werd. Nu eens moest een voorwerp getekend worden, waarbij de groepsleden moesten raden wat het was, dan weer mocht de jongere die aan de beurt was een aantal woorden niet gebruiken bij het beschrijven van een begrip. Ook moesten de groepsleden liplezen, bijbelzinnen doorfluisteren en kennisvragen beantwoorden.


Natuurlijk werd er ook stilgestaan bij (het programma van) de jongerenavond tijdens het geloofsfeest op 24 mei. De bijeenkomst werd afgesloten met het bidden van een gebed dat door de jongeren tijdens de avond gemaakt was.

16-03-2007