Nieuws

26 APR

Jongerendag zondag 5 november

Op zondag 5 november 2006 (Willibrordzondag) is er weer een landelijke katholieke Jongerendag. De bisschoppen van Nederland hebben besloten om op weg naar de Wereldjongerendagen in Sydney (2008) twee landelijke Katholieke Jongerendagen te organiseren in 2006 en 2007.

De dagen vormen het vervolg op de succesvolle Katholieke Jongerendag die op 27 november 2005 plaatsvond in Nieuwegein waar 2.000 jongeren aan deelnamen. De Katholieke Jongerendagen zijn tevens bedoeld om de band met de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Keulen (2005) vast te houden én de komende editie van de Wereldjongerendagen in Sydney, Australië onder de aandacht van jongeren te brengen. De organisatie van de Jongerendagen is in handen van een speciale kerngroep, onder verantwoordelijkheid van de Roermondse hulpbisschop en ‘jongerenbisschop’ mgr. E. de Jong. Na de Katholieke Jongerendag 2007 zullen de Nederlandse bisschoppen de dan drie gehouden jongerendagen evalueren.
26-04-2006