Nieuws

24 APR

Bossche vicaris op startersdag catechese

Is er een catecheseaanbod voor starters? Deze vraag staat centraal op de studiedag voor zogeheten precatechese die het Katholiek Alpha Centrum organiseert op zaterdag 20 mei te Utrecht. Vicaris-generaal drs. J. Schröder, van het bisdom Den Bosch, verzorgt een inleiding over ‘eerste initiatie’.

Parochies zullen steeds meer in contact komen met mensen die weinig meer van de kern van het christelijk geloof af weten. Wat kunnen parochies dan aanbieden? Oftewel, is er een catecheseaanbod voor deze starters of doorstarters? We spreken dan over eerste verkondiging, eerste initiatie of precatechese. Het doel van de studiedag is parochies kennis te laten maken met de waarde van precatechese en daarbij wordt een viertal methoden aangereikt door sprekers die er mee werken:
 • De Alpha-cursus
 • De internetcursus Wa@rom Jezus?-rk
 • CaFE (Catholic Faith Exploration)
 • The Marriage Course

  Priesters, diakens, catechisten, pastoraal werkenden, leden van werkgroepen en gebedsgroepen, leden van Nieuwe Bewegingen, belangstellenden… allen zijn welkom.

  De studiedag wordt gehouden op:
   Zaterdag 20 mei
   Van 9.30 uur tot 15.00 uur
   Thomas à Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht
   Kosten: 15 euro (te voldoen op de dag zelf; voor lunch wordt gezorgd)
   Info en opgave bij:
   Katholiek Alpha Centrum
   e-mail: info@rk-alphacentrum.nl (bij voorkeur)
   of eventueel via:
   Oude Molstraat 37
   2513 BA Den Haag
   Tel: 070 3563373
  Het Katholiek Alpha Centrum heeft jarenlange ervaring met de Alpha-cursus als aanbod voor zoekende mensen. Deze internationale en interkerkelijke cursus (in meer dan 150 landen en in alle denominaties!) beantwoordt aan een behoefte om in een sfeer van ontmoeting en gesprek uitleg te krijgen over de basisbeginselen van het christelijk geloof en om geholpen te worden bij de eerste ervaringsstappen.
 • 24-04-2006