Nieuws

10 APR

Vieringen met bisschop: Goede week en Pasen

Komende week vinden er in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch een aantal bijzondere plechtigheden plaats die verband houden met de Goede Week en Pasen. Bisschop Hurkmans gaat hierin voor.

Maandag 10 april, 19.00 uur: viering van het sacrament van boete en verzoening.

Dinsdag 11 april, 14.00 uur: Kruisweg voor de medewerkers van het bisdomkantoor.

Woensdag 12 april, 19.00 uur: Chrismamis, waarin de priesters van het bisdom samen met de bisschop concelebreren. In deze viering zegent de bisschop de heilige Oliën die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van het doopsel en het vormsel, bij de priesterwijding en voor altaarwijdingen.

Donderdag 13 april, 19.30 uur: Witte Donderdag viering.

Vrijdag 14 april, 15.00 uur: Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.

Zaterdag 15 april, 22.00 uur: Paaswake. Tijdens deze wake wordt Christus' overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur) en water (zegening doopwater).

Zondag 16 april, 10.15 uur: pontificale eucharistieviering. Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt Jezus' verrijzenis uit de dood gevierd.
10-04-2006