Nieuws

06 APR

Katholieke Jongerendagen geprolongeerd

De bisschoppen van Nederland hebben besloten om op weg naar de Wereldjongerendagen in Sydney (2008) twee landelijke Katholieke Jongerendagen te organiseren. De dagen vinden plaats in 2006 en 2007 en vormen het vervolg op de succesvolle Katholieke Jongerendag die op 27 november 2005 plaatsvond in Nieuwegein.

De Jongerendag onder auspiciën van de Nederlandse Bisschoppenconferentie trok in 2005 ruim tweeduizend bezoekers, hetgeen volgens de bisschoppen een heel goede basis biedt om ook op geslaagde vervolgdagen in de komende jaren te mogen hopen. De Katholieke Jongerendagen zijn mede bedoeld om de band met de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Keulen (2005) vast te houden én de komende editie van de Wereldjongerendagen in Sydney, Australië onder de aandacht van jongeren te brengen. De organisatie van de Jongerendagen is in handen van een speciale kerngroep, onder verantwoordelijkheid van de Roermondse hulpbisschop en ‘jongerenbisschop’ mgr. E. de Jong. Na de Katholieke Jongerendag 2007 zullen de Nederlandse bisschoppen de dan drie gehouden jongerendagen evalueren.
06-04-2006