Nieuws

03 APR

'Geloofsweekend in najaar in parochies'

Bisschop Hurkmans kijkt dankbaar terug op het eerste Geloofsfeest in zijn bisdom: “Na de introductie van het evangelisatieprogramma in 2004 in Rome, was dit eerste keer dat er in een parochie een grotere evangelisatieactiviteit plaatsvond." Graag zou hij in het najaar in meerdere parochies een Geloofsweekend willen zien. Zeg maar een soort ‘light’ versie van de Geloofsweek.

“Iedereen heeft kunnen ervaren dat er iets nieuws is gebeurd. Na de Wereld Jongeren Dagen vorig jaar was dit de eerste keer dat evangelisatie op parochieniveau gestalte kreeg,” vertelt de bisschop. “Uit de signalen die de 19 jongeren van de School of Mission uit Rome oppikten, bleek dat de jeugd heel open staat voor het geloof. Soms heb ik het idee dat ouderen minder aanspreekbaar zijn op het geloof en er minder vragen over stellen. Toch hebben ze die wel als het over het geloof van hun kinderen en kleinkinderen gaat. Eigenlijk moet het geloof aan jongeren én ouderen opnieuw worden verkondigd,” aldus de bisschop.

Confronterend
Bisschop Hurkmans vond de twee Franciscaanse paters op de jongerenavond confronterend. “Veel priesters van mijn leeftijd zouden dit onconventioneel hebben gevonden. De expliciete manier waarop ze het kruis toonden, dan weer hard riepen en fluisterden en openlijk over zonden en biechten praten; wij houden het liever vlak. Ze durven meer tot de kern te komen dan wij door hun sterke getuigenissen en eigentijds taalgebruik. Het staat haaks op de gebruikelijke pastorale praktijk,” aldus de bisschop. De openlijke oproep tot biechten van de paters vond de bisschop op het randje: “Ik vond het goed dat ze het sacrament met veel nadruk onder de aandacht brachten, maar je moet het niet in een bepaalde sfeer brengen, iedereen moet vrij zijn en er hoort een bepaalde pastorale houding bij.” De bisschop die zelf ook als ad-hoc biechtvader werd gevraagd vond het achteraf toch zinvol: “Ik heb een aantal goede biechten gehoord.”

Andere parochies
De bisschop wil eerst een goede evaluatie van het eerste Geloofsfeest maar er wel mee doorgaan in het kader van zijn evangelisatieprogramma “Het moet bij de parochie passen en het hoeft zeker niet overal hetzelfde te zijn. Een aantal elementen vind ik wezenlijk. Het moet uitgaan van de kern: Christus verkondigen. Bovendien moet het altijd met de samenleving te maken hebben. Daarbij hoort de openstelling van het kerkgebouw, maar ook een centrale activiteit. Na de zomer starten we met het Jaar van het Gebed, ik kan mij voorstellen dat er op vaste avonden in de kerk eucharistische aanbidding is, waarvoor je iedereen kunt uitnodigen,” aldus de bisschop. Het bisdom biedt ondersteuning met onder meer materiaal en publiciteit. Ook extra mensen uitnodigen voor de reguliere liturgie past in deze visie. “Je moet er met het plannen van bijvoorbeeld de koren, wel goed rekening mee houden.” Of het Geloofsfeest niet een te hoog evenementengehalte heeft? Bisschop Hurkmans: “Er moeten vernieuwende en verrassende elementen inzitten. Bij de stadsmonikken was het sterk dat ze jeugdcultuur met het geloof verbonden. Ook is het belangrijk dat er getuigende elementen inzitten. Mensen van buiten de parochie kunnen makkelijker getuigen dan uit de parochie zelf. Het hoeven niet persé mensen uit Rome of elders uit de wereld te zijn. Het gaat erom dat ze vertellen wat het geloof in hun leven betekent.”

Priester Marc Timmermans, vanuit het bisdom inhoudelijk verantwoordelijk voor het Geloofsfeest in Geldrop, is blij met de enthousiaste reactie vanuit de parochie op het verzoek van de bisschop een Geloofsfeest te organiseren. “Het mag hier niet bij blijven, er is nieuwe energie vrijgekomen om nieuwe initiatieven te ontplooien,” aldus Marc. Vaste elementen uit het Geloofsfeest die terug zouden kunnen komen in een Geloofsweekend (vrijdagavond t/m zondag) zijn volgens Marc: het openstellen van het kerkgebouw overdag en in de avond en mensen die anderen uitnodigen binnen te komen en te begeleiden, een inhoudelijke lezing bijvoorbeeld op zaterdagvond, huiskamergesprekken en natuurlijk de vieringen. Je kunt in één weekend natuurlijk niet hetzelfde bereiken als in een hele week, maar een weekend vraagt natuurlijk om wat minder organisatie,” aldus Marc

Voor pastoor Spooren heeft het geloofsfeest ’enorme weldaad’ gebracht, vertelde hij tijdens de slotviering. De activiteiten – uiteenlopend van huiskamergesprekken, hiphoppende monniken tot een avond van barmhartigheid – hebben honderden belangstellenden getrokken. „Het overtreft onze verwachtingen“, zegt Spooren. Voor hem is het onmogelijk één hoogtepunt te benoemen. Maar dat hij op vrijdagavond – ’een gewone doordeweekse dag’ – voor een volle kerk heeft gestaan, heeft zichtbaar indruk op hem gemaakt. „Die saamhorigheid onder elkaar. Dat dit allemaal mogelijk is in onze parochie.“
03-04-2006