Nieuws

19 MRT

Pre-catechese in de parochie

Op zaterdag 21 april vindt in Den Bosch een informatiedag voor parochies over pre-catechese plaats. Pre-catechese is een aanbod voor mensen zonder katholieke achtergrond, of voor hen bij wie alles is weggezakt en fragmentarisch is gebleven. Laagdrempelige bijeenkomsten, waarin dialoog, zelf zoeken en heldere uitleg centraal staan. Doel is de eerste verkondiging, een eerste uitleg van de kern van het katholieke geloof.

Cursussen
Tijdens de informatiedag zullen vier cursussen onder de aandacht worden gebracht. Drie daarvan – de Alpha-cursus, de Marriage Course en (Youth-)CaFE (Catholic Faith Exploration) – kunnen door parochies worden gegeven. Hiervoor is cursusmateriaal beschikbaar en zijn er instructiedagen. Aan de vierde – W@arom Jezus – kunnen mensen vanachter hun pc deelnemen.

Alpha-cursus
Introductiecursus van tien weken in het christelijk geloof. Een maaltijd, gevolgd door uitleg over een thema en gespreksgroepen. Aan de orde komt onder andere: Wie is Jezus? – Wat is geloven? – Hoe lees ik de Bijbel? – Bidden: waarom en hoe? – Wie is de heilige Geest? – Hoe kan ik het goede doen? – Een plek in de kerkgemeenschap?

Marriage Course
Zeven maal een avondje uit voor gehuwden. Een diner, gevolgd door een inleiding, getuigenissen en korte thema’s om met z’n tweeën te bespreken en uit te werken. Thema’s die aan de orde komen: sterke fundamenten – communiceren – conflicten – vergeving – ouders en schoonouders – tederheid en intimiteit – liefde in actie. De nadruk ligt op goede communicatie en de rol van het geloof in de relatie.

CaFE en Youth-CaFE
Zeven bijeenkomsten met een inleiding op DVD, waarover in gespreksgroepjes wordt nagepraat met een drankje in de hand. De volgende thema’s passeren de revue: God beter leren kennen – Gods Liefde – Gods vergeving – Gods hulp – Gods Woord – Gods Geest – Gods hoop.
Voor tieners is er Youth-CaFE met een flitsende presentatie van de thema’s.

W@arom Jezus?
Internetcursus van vier weken. Deelnemers krijgen lesstof op een website met vragen erbij. Een persoonlijke e-coach reageert op de gegeven antwoorden en gaat in gesprek per e-mail. Daarnaast kunnen deelnemers reageren op een forum en met elkaar ‘chatten’. Thema’s die aan bod komen: Waar gaat het om in het leven? – Waarom is Jezus gekomen? – Wat is er mis gegaan? – Wat betekent het voor mij?

Uiteraard is de hoop dat deelnemers het niet bij een cursus laten. De methoden van pre-catechese vullen elkaar goed aan en deelnemers aan Alpha, CaFE of de Marriage Course volgen vaak meerdere cursussen. Als iemand meerdere of alle cursussen gevolgd is de stap naar ‘gewone’ catechese niet zo groot meer.

Meer informatie
De informatiedag op 21 april wordt georganiseerd door het Katholiek Alpha Centrum, in samenwerking met het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Locatie: Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch
Tijd: 9.30 uur – 16.00 uur
Kosten: € 10,- (lunchpakket zelf meenemen)
Programma:
  • Ochtend: opening door Mgr. Hurkmans en algemene inleiding over pre-catechese
  • Middag: workshops om kennis te maken met de vier methoden
    Opgave en informatie: Katholiek Alpha Centrum, info@rk-alphacentrum.nl, 070-3563373

    Het initiatief tot pre-catechese is genomen in het kader van het Jaar van de Vorming dat deel uitmaakt van Evangelisatie 2009.
  • 19-03-2007