Nieuws

31 JAN

Bisdom Den Bosch naar jubilerende zusterbisdommen

De bisdommen Rotterdam en Groningen gedenken zaterdag 4 februari 2006 met eucharistievieringen hun 50-jarig bestaan. Bisschop Hurkmans woont het jubileum in Roterdam bij, vicaris-generaal Van Meijgaarden en directeur-econoom, diaken Broeders gaan naar Groningen namens het bisdom Den Bosch.

In Rotterdam gaat bisschop A. Van Luyn, de vierde bisschop in de afgelopen vijftig jaar, samen met zijn voorgangers Bär (1983-1993) en Simonis (1970-1983) voor. In Groningen gaat de derde bisschop sinds 1956, W. Eijk, voor in de jubileumviering.

Beide bisdommen kwamen bij de laatste herindeling van de Nederlandse kerkprovincie in 1956 tot stand. De rooms-katholieken in de provincie Zuid-Holland behoorden sinds 1853 tot het bisdom Haarlem. De gelovigen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder vielen onder het aartsbisdom Utrecht.
31-01-2006