Nieuws

31 JAN

Zusters Zijtaart naar Veghel

Klooster-overste Germana overhandigt woensdag de sleutel van het klooster in Zijtaart aan wethouder F. van de Ven. Daarmee komt officieel een einde aan meer dan honderd jaar aanwezigheid van de zusters Franciscanessen in het dorp.

De gemeente Veghel neemt het klooster aan de Pastoor Clercxstraat 50 tot 52 over van de orde en gaat het een andere bestemming geven. Het gebouw werd in 1901 opgeleverd en kreeg de naam Huize Cecilia, naar een van de initiatiefneemsters algemeen overste moeder Cecilia. De andere initiatiefneemster was het kerkbestuur dat in het klooster een katholieke meisjesschool wilde vestigen. Tot 1973 waren de zusters vervolgens actief in de meisjes- en kleuterschool. Verder was er aandacht voor de zorg en verpleging voor zieke en oude zusters en het klooster diende als tehuis voor Zijtaartse oude mannen en vrouwen. Een taak die later door de bejaardentehuizen werd overgenomen.

Met het oog op het teruglopend aantal zusters besloot de congregatie vorig jaar tot sluiting van het Zijtaartse klooster. De vier overgebleven zusters verhuizen deze maand allemaal naar het Moederhuis in Veghel. In het bijzijn van Provinciaal Overste zuster Jacobia, zuster Luduïna en vice Provinciaal Overste zuster Benitia worden de sleutels van het klooster woensdag om 10.30 uur overhandigd aan de wethouder Economische Zaken.

Bron: RK nieuwsnet.nl
31-01-2006