Nieuws

25 JAN

Bisschop Hurkmans: “Encycliek rijk en waardevol”

Naar aanleiding van de presentatie van de eerste encycliek (letterlijk: rondschrijven) van paus Benedictus XVI, geeft bisschop drs. A.L.M. Hurkmans van ’s-Hertogenbosch een eerste reactie. De encycliek werd vandaag om 12.00 uur gepubliceerd door het Vaticaan en gaat over de goddelijke en menselijke liefde en de christelijke naastenliefde.

Bisschop Hurkmans noemt het document na een eerste vlugge lezing een rijk en waardevol document. “De titel, Deus Caritas est (God is liefde), geeft aan dat het in dit schrijven over de kern van ons geloof gaat. De encycliek geeft aan hoe wij God kunnen kennen, hoe God een relatie met ons aangaat en ons oproept tot relaties. Die relaties dienen gekenmerkt te zijn door de liefde. God gaat ons hierin voor. Hij heeft zijn liefde uitgedrukt in de menswording van Zijn Zoon. In dit verband staan er mooie passages in over de Eucharistie: Jezus geeft zich in de Eucharistie helemaal uit liefde voor de mensen,” aldus de bisschop.

“De mens kan in zijn relaties liefde op verschillende wijze verstaan,” zegt de bisschop. “Seksualiteit los van de liefde kan op liefde lijken maar is het maar ten dele. Seksualiteit die gekoppeld is aan ware liefde zal altijd ook te maken hebben met trouw en totale overgave. Het gaat bij de paus in dit verband om de combinatie tussen Eros en Agape. Hij pleit er voor seksualiteit (Eros) te beleven in het grote kader van de liefde (Agape). Deze zal in alles, heel de mens, God en de naasten in het vizier hebben,” aldus de bisschop.

Verder zegt hij: “Paus Benedictus fundeert al zijn gedachten vanuit de Heilige Schrift, vanuit de Kerkvaders en hij verwijst voor de werken van naastenliefde vooral naar de Sociale leer van de katholieke Kerk, waarover paus Johannes Paulus drie brieven schreef. Verder wijst paus Benedictus naar de heiligen die voorbeelden zijn van een leven in liefde. Omdat deze brief over de kern van het geloof gaat is de brief meer dan lezenswaardig. De paus biedt perspectief aan gewone mensen, aan kerkelijke ambtsdragers en aan parochies. Het gaat over verkondiging, liturgie en vooral ook over diaconie.

Een encycliek is een document van de paus waarin hij zijn onderricht over een onderwerp uiteenzet. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er al 294 encyclieken gepubliceerd. Johannes Paulus II schreef 14 encyclieken. Recordhouder is paus Pius XII (1939-1958) die maar liefst 41 encyclieken het licht deed zien. De nieuwe encycliek is beschikbaar via www.vatican.va en moet nog worden vertaald in het Nederlands.
25-01-2006