Nieuws

24 JAN

Ruim 150 religieuzen op middag bisdom

Donderdagmiddag 2 februari is er op het Sint-Janscentrum in Den Bosch een bijeenkomst voor religieuzen uit het bisdom. Hiervoor hebben zich inmiddels meer dan 150 paters en vooral zusters ingeschreven.

Gastspreker is bisschop F. Wiertz van Roermond. Het bisdom Roermond voert een actief beleid om religieuzen uit de Wereldkerk naar Limburg te halen. Ook is er gelegenheid om bij te praten met bisschop Hurkmans. Sinds 1997 is 2 februari de dag van het godgewijde c.q. religieuze leven. Op deze dag viert de Kerk het feest van de opdracht van Jezus in de tempel oftewel Maria Lichtmis. Aan het eind van de middag zingen de religieuzen in de Sint-Janskathedraal de vespers van Onze Lieve Vrouw Lichtmis.
24-01-2006