Nieuws

21 JAN

Vaderloze nieuwe abt nu zelf vader

“Ondanks dit feest, ben ik ook droevig omdat mijn vader er niet meer is. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij daarboven zit te stralen en trots is,” dat zei een geëmotioneerde broeder Bernardus Peeters, de nieuwe abt van abdij Koningshoeven. De 6e abt van de Tilburgse Trappisten ontving zaterdag 21 januari van bisschop Hurkmans de abtzegening.

“De afgelopen maanden heeft zich veel afgespeeld in mijn leven: het overlijden van mijn vader, de abtkeuze en de abtzegening. Ik voel me een gezegend mens door allen die mij omringen, in de eerste plaats mijn medebroeders. God is de enige reden van het monastieke leven. God moet geleefd en beleefd worden in een concrete gemeenschap. God kan niet zonder ons,” aldus de nieuwe abt die als motto heeft gekozen: Zoek God en leef!

Hij wees in zijn slotwoord ook op het belang van de band met het bisdom Den Bosch. “We hebben als monniken een eigen bijdrage aan de opbouw van de Kerk in het bisdom. Wij voelen ons gesterkt door de aandacht en zorg die de bisschop voor onze gemeenschap heeft die dit jaar 125 jaar bestaat.” Abt Bernardus bedankte ook zijn voorganger Korneel, die bij de plechtigheid aanwezig was. “U heeft uw eigen herdersstaf aan mij gegeven, u heeft in grootsheid afstand gedaan van uw taak.” De nieuwe abt richtte zich ook tot zijn vijf dochters, doelend op de vijf aanwezige Benedictijnse gemeenschappen waarvoor hij nu ook verantwoordelijkheid draagt. Ook sprak hij zijn verbondenheid uit met de overige religieuze gemeenschappen in Tilburg. Ook hulpbisschop De Jong van Roermond en deken Brouwers van Tilburg waren aanwezig.

Bisschop Hurkmans noemde de 37-jarige abt een ‘jongeling van de Jean-Paul Deux generatie’. “Je bent opgegroeid met het moderne levensgevoel, juist in een tijd dat mensen denken dat kloosters en de Kerk voorbij zijn.” De bisschop ging ook in op de vaderrol die de nieuwe abt moet spelen. “De Kerk en ook de nieuwe abt hebben de profetische taak om een ‘jonge vader’ te zijn. Iedere monnik blijft geneigd tot een leven in zelfzucht, de abt moet zich hier diep van bewust zijn. Ik hoop dat God je de genade van het vaderschap mag geven,” aldus de bisschop.

De nieuwe abt sprak aan het einde van de bijna twee uur durende plechtigheid zijn bewondering uit voor zijn moeder, broer, schoonzus en hun kinderen. Ook bedankte hij als kind van de Jean-Paul Deux generatie voor ‘die bloemen’. “Ze hadden me gewaarschuwd,” grapte hij toen de volle kloosterkerk begon te lachen.
21-01-2006