Nieuws

28 NOV

Landelijke dag versterkt jongerenwerk bisdom

“Dit was vijf jaar geleden niet mogelijk geweest.” Dat is de reactie van Nadine Stokkermans-Kessels, coördinator Jeugd en Jongeren van het bisdom op de landelijke jongerendag afgelopen zondag. “Er werd voor het eerst breed samengewerkt door de bisdommen, nieuwe bewegingen en andere organisaties die zich met RK-jongerenwerk bezig houden.”

Over de betekenis van deze dag voor het bisdom zegt ze: “De ontmoeting, het met elkaar optrekken, de vier bussen met jongeren, hebben versterkend gewerkt om door te gaan in de tien regio’s die gevormd zijn voorafgaand aan de Wereldjongerendagen in Keulen.” Nadine hoopt dat de dag zelf verdiepend heeft gewerkt. In diverse workshops stond de opdracht van jonge christenen in de maatschappij centraal. Ook was er de hele dag gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, waarvan veel gebruik werd gemaakt. Zelf vond ze de eucharistieviering ‘heel inspirerend en écht voor en door jongeren’. “Het was een bruisend geheel met een jongerenkoor, jongeren die als lector fungeerden en het duurde ook niet te lang,” aldus Nadine.

Alle zeven bisdommen kregen uit handen van kardinaal Simonis een meter hoge kaars. Die is bedoeld om bij diocesane jongerenactiviteiten op een centrale plek aan te steken. Stefan Derksen uit Zeeland nam de kaars voor het bisdom Den Bosch in ontvangst. De jongeren toonden zich enthousiast over de bisschoppen en in het bijzonder over kardinaal Simonis, die de zaterdag daarvoor 74 jaar was geworden. Presentatrice Femke van der Biezen stak de bisschoppen namens alle jongeren een hart onder de riem: “Wij staan achter u, we zijn samen Kerk.” Dat de jongeren hiermee instemden bleek uit het langdurig applaus dat daar op volgde.

In het bisdom Den Bosch is er op 31 december een bruisend oudejaarsfeest. De regio Den Bosch organiseert dit met het jongerenplatform van het bisdom. Op 29 januari is er een diocesane korendag in Tilburg. Frater Albert van der Woerd van Studio Elim leidt dag en ook is Leona Phillipo aanwezig, die het WJD-lied ‘Venimus adorare Eum’ heeft ingezongen op de speciale WJD CD. In februari is er een cursus jongerenpastoraat bij het bisdom: vier woensdagavonden 1,8, 15 en 22 februari. Over alle activiteiten is bij Nadine meer informatie beschikbaar: nkessels@bisdomdenbosch.nl. Ook op deze website volgt te zijner tijd meer informatie.
28-11-2005