Nieuws

27 NOV

Paus heeft boodschap voor jongeren in Nederland

Op 27 november kwamen in Nieuwegein duizenden jongeren samen voor de Katholieke Jongerendag. Paus Benedictus XVI had een speciale boodschap voor de jongeren die aan het begin werd voorgelezen. "Deze bijeenkomst op uitnodiging van jullie bisschoppen is een zeer mooi teken voor de Nederlandse samenleving: het betekent dat jullie niet bang zijn te zeggen dat jullie christenen zijn en dat jullie daar openlijk voor willen uitkomen." De paus gaf een speciale apostolische zegen.

De paus riep de jongeren op om het ware geluk te zoeken in Jezus Christus. "Hoe gemakkelijk is het om zich tevreden te stellen met de oppervlakkige genoegens die het dagelijks bestaan ons biedt; hoe gemakkelijk is het om alleen voor zichzelf te leven en schijnbaar van het leven te genieten! Vroeg of laat wordt men gewaar dat dit niet het ware geluk is, omdat dit veel meer in de diepte te vinden is: het ware geluk vinden wij alleen in Jezus."

De eucharistie moet volgens de paus een centrale plaats in het leven van de jongeren innemen. Ook beval hij hun de biecht aan. "Wat een gelegenheid bij uitstek heeft de Heer ons gegeven met dit sacrament om ons innerlijk te vernieuwen en vooruitgang te maken in ons christelijk leven!"

Jezus heeft de r.-k. jongeren nodig om de maatschappij te vernieuwen, zei de paus verder. "Wijdt jullie toe aan het steeds beter begrijpen van de katholieke leer, ook als het een boodschap lijkt te zijn die niet gemakkelijk te accepteren is", maande hij. Ook riep hij hen op vertrouwen te hebben in hun bisschoppen en priesters.

Uit het bisdom Den Bosch namen 250 jongeren deel aan de dag. Vanuit vier regio's in het bisdom gingen ze met bussen naar Nieuwegein. De dienst Jeugd en Jongeren van het bisdom was aanwezig met een promotiestand. Voor de jongeren uit het bisdom is er in het weekend van Palmzondag in 2006 een diocesane jongerendag. Ook komen in verschillende regio's groepen jongeren die naar de WJD in Keulen zijn geweest regelmatig bijeen. In 2008 zijn de WJD in het Australische Sydney.
27-11-2005