Nieuws

21 NOV

Missie in de parochie

Het Missiesecretariaat trok de afgelopen maanden vier maal het bisdom in om missionaire groepen te stimuleren en ze te betrekken bij het evangelisatieprogramma van het bisdom. Met succes, want in 2006 zijn er nog twee bijeenkomsten in Oss en Steensel.

“Elke keer als mensen uit verschillende MOV- en andere missionaire groepen bij elkaar komen is er veel bij te praten. Het is telkens weer goed om te horen waar andere parochies mee bezig zijn. Dat alleen al brengt op nieuwe ideeën en geeft inspiratie,” vertelt missiesecretaris Paul ten Hacken.

Wegens het succes van de vier eerste regiobijeenkomsten worden er twee extra gehouden. Op 21 februari ’s avonds in Oss en op 7 maart in Steensel. Voor meer informatie, opgave en vragen om ondersteuning kunt u contact opnemen met het Missiesecretariaat: 073 – 612 54 88, ibodewes@bisdomdenbosch.nl
21-11-2005