Nieuws

18 NOV

Ouderenpastoraat en de parochie

Je moet van mensen houden en goed kunnen luisteren, ook naar wat achter de woorden ligt. Het is nuttig dat je je enigszins verdiept hebt in de leefwereld van oudere mensen, en je moet ‘thuis’ zijn in ons katholieke geloof en daarover kunnen communiceren. Eigenschappen die nodig zijn om het pastoraat aan ouderen goed te kunnen uitvoeren.

Het Bisdom is voor 42 vrijwilligers uit de parochies onlangs een cursus Ouderenpastoraat gestart, die gegeven wordt door bisdommedewerkers, een pastorale werkster en een vrijwilliger uit het ouderenpastoraat. De cursus kent vier blokken: de leefwereld van de ouderen, wat is eigenlijk pastoraat, aandachtspunten die met name in beeld komen voor en bij ‘mensen op leeftijd’, kwesties rond methodiek en organisatie, bijvoorbeeld bezinningsbijeenkomsten, maar ook de relatie tussen parochie en verzorgingshuis. Het Bisdomblad van november laat u alvast ‘inlezen’ in deze onderwerpen

DIT LEEST U IN HET NOVEMBERNUMMER VAN HET BISDOMBLAD:

Veel oudere mensen voelen zich eenzaam of afgeschreven door de maatschappij. Er is onrust rond het zorgstelsel en: “blijven ze wel voor me zorgen als ik langdurig ziek zal zijn?”. Er is spijt en schuldgevoel rond kinderen die alle kerkelijke meelevendheid overboord gegooid schijnen te hebben. Er zijn ook mensen die de veranderingen in de Kerk niet kunnen plaatsen en daardoor teleurgesteld zijn. Ziek-zijn, lijden roepen, ook voor gelovigen, veel vragen op. bbouderen1.jpg
Als geloven een zaak is van ouderen, dan wordt er heel wat afgeloofd in bejaardenhuizen en verpleegcentra. Zijn dat voortaan de vindplaatsen van geloof? Of zijn er andere mogelijkheden dan ouderen te concentreren en marginaliseren in zorgcentra?  Te lang en te vaak ging het om de zakelijke, harde en productieve kant van de zorg,  vindt pastoor G. Looyaard van de parochie St Lambertus in Udenhout, zegt hij. bbouderen2.jpg
Gerrit Braks, de boerenzoon uit de Peel, wist de door God gegeven talenten goed te benutten. Doordrongen van de katholieke beginselen bouwde hij met veel doorzettingsvermogen een glansrijke maatschappelijke en politieke carrière op. De stabiele, nuchtere Braks werd het boegbeeld van katholiek Nederland. “Ik ben niet zo kerks en voel me meer verbonden met de emancipatie van de katholieken dan met het instituut Kerk. bbouderen3.jpg
Het Jaar van de Eucharistie is afgesloten. In ons bisdom gebeurde dat met een toespraak van mgr. Van Burgsteden, hulpbisschop van Haarlem.
Een ‘denk-tank’ van medewerkers van de diocesane pastorale ondersteuning en enkele verantwoordelijken voor catechese in de parochie zoekt nieuw élan voor de parochiecatechese.
burghsteden_klein.jpg

Geïnteresseerd in kerk, mens, geloof en maatschappij? Neem dan een (proef)abonnement op het Bisdomblad. Dat kan met behulp van het opgaveformulier.
18-11-2005