Nieuws

17 NOV

Bijeenkomsten kerkledenadministrateurs

Ten aanzien van de kerkledenadministratie staan per 1 januari 2006 veranderingen op stapel. Na de informatieavonden in juni 2005 voor de kerkbesturen vinden op dinsdag 6 december en woensdag 14 december van 14.30-17.00 uur en van 19.30-22.00 uur voor parochiële kerkledenadministrateurs informatiebijeenkomsten plaats in het bisdomkantoor, Parade 11 te ’s-Hertogenbosch. Alle vier bijeenkomsten zijn inmiddels volgeboekt.

Omdat de belangstelling voor deze bijeenkomsten zo groot is, organiseren we een extra bijeenkomst op maandag 19 december van 14.30-17.00 uur voor degenen die zich voor 6 of 14 december hebben aangemeld maar niet geplaatst konden worden.
Mede in verband met (brand)veiligheidseisen zijn al deze bijeenkomsten alleen toegankelijk voor kerkledenadministrateurs die zich hebben aangemeld en een schriftelijke bevestiging van het bisdom hebben ontvangen.

Deze bijeenkomsten worden mede verzorgd door medewerkers van het landelijk R.K. Bureau voor Ledenadministratie. Het programma is
  1. Welkom en inleiding
  2. Presentatie ICT-strategie
  3. Demonstratie
  4. Vragen
  5. Pauze
  6. Presentatie Tijdelijke Mutatievoorziening
  7. Demonstratie
  8. Vragen
Op deze bijeenkomsten is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen, maar wordt uitdrukkelijk niet ingegaan op technische vragen. Voor de kerkledenadministrateurs die echt een kijkje onder de motorkap wensen houdt ons bisdom op 18 januari 2006 van 19.30-22.00 uur een bijeenkomst waarin op technische bijzonderheden wordt ingegaan. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij J. Broekhuizen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de rubriek veel gestelde vragen of op de website van het Landelijk R.K. Bureau.
17-11-2005