Nieuws

16 NOV

Bisschop biedt paus Klein Getijdenboek aan

Bisschop Hurkmans, binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor de beleidssector liturgie, heeft woensdag 16 november aan paus Benedictus XVI een exemplaar van het Klein Getijdenboek aangeboden. Hij deed dat tijdens een algemene audientie op het Sint-Pietersplein te Rome waar mgr. Hurkmans momenteel op werkbezoek is. Het Klein Getijdenboek is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse en Belgische bisschoppen.

De paus geeft tijdens zijn wekelijkse audientie uitleg over de psalmen, de zogeheten liturgie van het uur ofwel getijdengebeden. Vandaag behandelde hij psalm 135. Het Klein Getijdenboek is een beknopte versie van het Groot Getijdenboek. Het omvat de belangrijkste gebeden, zoals het ochtend-, middag- en avondgebed. De kleine versie beslaat toch nog ruim 500 pagina's, maar is daarmee minder dan een derde in omvang van het Groot Getijdenboek dat zo'n 1.800 pagina's omvat en vooral als brevier door geestelijken wordt gebruikt. Het Klein Getijdenboek is ook bedoeld voor de gewone gelovige.

Het heeft ruim 40 jaar geduurd voordat het Klein Getijdenboek is verschenen. Er zijn 20.000 exemplaren van gedrukt en meer dan driekwart daarvan is reeds verkocht in Nederland en België. Een tweede druk wordt op dit moment overwogen.

“We hebben een tijd gehad dat het liturgisch aanbod van de Kerk zich praktisch beperkte tot de Eucharistie. Het bidden van de getijden, ook een vorm van liturgie, betekent daarop een verrijkende aanvulling. Bovendien kan het een stevige basis vormen voor tijden wanneer er niet altijd een priester beschikbaar is. Veel kleinere parochies moeten zich inspannen om te overleven."

Als in zo’n parochie regelmatig met een kleine groep bijvoorbeeld de vespers worden gebeden, komt zo’n kerkgebouw anders in de gemeenschap te staan dan altijd maar op slot. Wij adviseren de parochies dagelijks de Eucharistie en getijdengebed te doen, of wanneer de Eucharistie niet kan, alleen het getijdengebed. Dat is ook zonder priester uitvoerbaar,” aldus de bisschop.

Het Klein Getijdenboek kan besteld worden bij het Secretariaat R.-K. Kerk, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel.: 030 2326909. Prijs: EUR 14,95 (excl. verzenden).
16-11-2005