Nieuws

10 NOV

Weer muziek in Barbarakerk Dreumel

Op vrijdag 18 november om 15.00 uur wordt de St. Barbarakerk in Dreumel na een restauratie van zes jaar weer in gebruik genomen. Naast een bouwkundige restauratie van 2,5 miljoen euro is de kerk verfraaid en verbeterd.

Zo is het middenpad weer in ere hersteld, klinkt er weer orgelmuziek, is de kruisweg uit 1925 gerestaureerd en het kerkplein opgeknapt. “We geloofden en geloven in de toekomst. Zeer velen hebben bijgedragen aan de omvangrijke en toekomstgerichte restauratie van onze parochiekerk,” is de conclusie van pastoor J. v.d. Maazen en het parochiebestuur. Het Utrechts Byzantijns Koor en het Maas en Waals Mannenkoor zetten de feestelijke opening luister bij. Oud-ministerpresident Dries van Agt tekent voor de feestrede.
10-11-2005