Nieuws

08 NOV

Landelijke diakendag

Zo’n 70 permanent diakens uit heel Nederland nemen zaterdag 12 november deel aan de landelijke diakendag in ’s-Hertogenbosch. Ze verdiepen zich in de spiritualiteit van hun gewijde ambt en nemen deel aan workshops over straatpastoraat, woonwagenpastoraat en andere vormen van diaconaal dienstwerk.

Het gewijde ambt van permanent diaken werd opnieuw in het leven geroepen na het Tweede Vaticaans Concilie. Het zijn doorgaans getrouwde mannen die permanent diaken worden. In de Bijbel is al sprake van diakens, die binnen de eerste christengemeenschappen werden aangesteld voor de hulp aan de armen.

Een permanent diaken kan het doopsel toedienen, huwelijken inzegenen, de heilige Communie naar zieken brengen, de liturgie van de uitvaart verzorgen en de nabestaanden begeleiden. Verder kan hij in de mis het evangelie voorlezen en de preek verzorgen. Ook het uitreiken van de heilige Communie en het verrichten van zegeningen behoren tot zijn taak. Het opdragen van eucharistievieringen, biecht horen en de ziekenzalving zijn voorbehouden aan de priester. Het permanent diaconaat is geen opstap naar het priesterschap, maar een specifiek kerkelijk ambt. Diakens worden gewijd door de bisschop en krijgen van hem ook een benoeming.

Programma Landelijke diakendag

Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 te ’s-Hertogenbosch, tel. nr. 073 6123155
(nabij St. Janskathedraal, beperkte eigen parkeergelegenheid, te voet 15 minuten van station>

09.30-10.00 uur: aankomst, ontvangst, koffie of thee
10.00-10.15 uur: opening door de dagvoorzitters: vicaris-generaal drs. J. Schröder en diaken T. Schepens
10.15-10.45 uur: enkele fundamentele beschouwingen inzake het ambt van diaken in verleden, heden en toekomst, door vicaris-generaal drs. J. Schröder
10.45-11.15 uur: koffie of thee
11.15-12.15 uur: eerste mogelijkheid tot deelname aan een workshop zoals hieronder nader aangegeven
12.30-13.30 uur: Eucharistieviering in de kathedraal. Celebrant: drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch
13.45-14.30 uur: soep en broodjes, koffie en thee
14.30-15.15 uur: tweede mogelijkheid tot deelname aan een workshop zoals hieronder nader aangegeven
15.15-16.00 uur: derde mogelijkheid tot deelname aan een workshop zoals hieronder nader aangegeven
16.00-16.30 uur: afronding studiedag
16.30-17.00 uur: frisdrank, bier, wijn
17.00-18.30 uur: eenvoudig koud buffet, koffie, thee (kosten € 10,= p.p.)

De workshops worden driemaal gegeven door dezelfde inleiders:
  • straatpastoraat in ‘s-Hertogenbosch
  • diaconaal centrum Eindhoven
  • St. Vincentius in ‘s-Hertogenbosch
  • woonwagenpastoraat
  • 08-11-2005