Nieuws

05 NOV

Drie transeunte diakens gewijd

“God eigent zich deze drie mannen toe als gezanten van de Kerk,” zei bisschop Hurkmans in zijn homilie bij de diakenwijding, zaterdag 5 november j.l. in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Marcel Dorssers, Peter Hagenbeek en Michael Deli werden door de bisschop ondervraagd en ze legden de ‘belofte van de uitverkorenen’ af. Daarin beloven zij onder meer het celibaat te aanvaarden.
Na de litanie van alle heiligen, waarbij de wijdelingen plat ter aarde lagen, legde mgr. Hurkmans de diakens de handen op en sprak het wijdingsgebed uit.

Bekleed met de stool en diaconaal gewaad, kregen de wijdelingen het evangelieboek van de bisschop overhandigd, met de woorden: “Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden; en zie erop toe dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt, dat u onderricht wat u in geloof heeft aanvaard en dat u zelf handelt naar wat u hebt onderricht.”

Jaarlijks een tiental kandidaten, wenst de bisschop zijn bisdom. Want, zo zei hij, er zijn priesters nodig die Gods Kerk in de wereld waarmaken. Een stuurloze wereld die in een diepe crisis verkeert... “Mensen kruipen weg in steeds grotere huizen, met hoge hekken erom,” vertelde de bisschop. Er is nog hooguit een kinderlijke geloofsbeleving. God is dood voor velen. Wat overgebleven is heeft meer met een afgod te maken. “De ware God laat zich langzaam, stap voor stap kennen,” hield de bisschop de wijdelingen en alle aanwezigen voor.

(U kunt de volledige tekst van de homilie van mgr. Hurkmans downloaden in MSWord>

Een transeunt diaken is iemand die diaken is in afwachting van zijn priesterwijding. Dit in tegenstelling tot iemand die permanent diaken is, een gewijd ambt dat door het Tweede Vaticaans Concilie in het leven werd geroepen.

(foto's Bisdomblad)
05-11-2005