Nieuws

26 AUG

Donderdag 18 augustus

Deze ochtend krijgen we catechese van onze eigen bisschop, mgr. Hurkmans, en een geweldig optreden van de Nederlandse Miracle City Singers. De catechese gaat over de eucharistie; een wat complexe boodschap voor onze jonge groep. Vóór ons is een meisje in slaap gevallen. Ze was waarschijnlijk iets aan het opschrijven, want ze heeft haar pen nog op het papier voor haar.

Daarna de tweede ronde catechese door de bisschop. Hij spreekt over het offer dat de eucharistie is en noemt Edit Stein. Net als Jezus liep zij niet weg voor haar dreigende dood, maar gaf ze haar leven. In het gesprek in onze deelgroep daarna vertelt onze diaken over nog zo iemand: de Duitse priester Maximilian Kolbe. Deze fransiscaanse priester werkte in Auschwitz en nam daar vrijwillig de plaats in van een joodse man, vader van een aantal kinderen, die uit het werkkamp naar het vernietigingskamp moest. Ongeveer twintig jaar geleden werd Kolbe heilig verlaard. De joodse vader die hij had gered, was daar bij aanwezig… Nog steeds worden er offers gebracht geïnspireerd door Jezus.

Tijdens de stille aanbidding die volgt op de eucharistieviering moeten we ervoor waken onze ogen open te houden. Gelukkig beginnen al snel de Miracle City Singers weer te zingen.

’s Middags zien we op een televisiescherm op de school hoe de paus aankomt in Keulen. Bisschop Hurkmans heeft zijn VIP-kaart ter beschikking gesteld en kijkt mee met iedereen die in Wuppertal is gebleven.

Elke avond hebben we met onze groep een avondgebed. Deze avond is dat extra bijzonder, omdat we het samen houden met een groep Kenianen. Het is helemaal geweldig. Na het wat meer ‘formele’ deel wordt er namelijk gezongen en gedanst. Als wíj een lied moeten zingen, zijn we even in verlegenheid gebracht: we komen er zo gauw niet op! Terwijl we druk overleggen en een lied proberen te bedenken, grapt hun Nederlandse begeleider over onze vergadercultuur… Maar als we eenmaal aan de gang zijn, komt het ene na het andere lied en zingen we uit volle borst ‘We zijn samen onderweg, halleluja!’ Natuurlijk worden we door de hartelijke Kenianen uitgenodigd tot verder contact en natuurlijk is dat een hele leuke kans om wat meer van de wereldkerk te leren kennen. Voor nu was het vooral een geweldige avond.

26-08-2005