Nieuws

26 AUG

Woensdag 17 augustus

Woensdagochtend horen we in de voorbede tijdens het ochtendgebed dat frère Roger van Taizé is vermoord. Het nieuws slaat in als een bom. Niet iedereen van ons weet wie hij is, maar de stichter van de oecumenische gemeenschap in Frankrijk is goed bekend bij vele van de WJD-gangers. Ze zijn er geweest en we zingen voortdurend liederen uit Taizé. Het ‘laudate dominum’ klinkt ineens vreemd. God prijzen, terwijl deze grote man is vermoord… En tóch: God prijzen.

We volgen de eerste catecheseochtend. De Friedhofskirche staat terecht op de monumentenlijst. Het is een prachtige kerk. We krijgen praatjes en muziek, een door een intermezzo onderbroken catechese van kardinaal Simonis en een eucharistieviering met een leuke preek van hulpbisschop De Jong uit Roermond. Het zijn niet alleen de jongeren die zich hier laven, maar ook de bisschoppen. Ze worden warm onthaald; geklap en geroffel voor de kardinaal na zijn catechese.

’s Middags reizen we naar Keulen voor de domkerk. Het is er onvoorstelbaar druk. De Dom staat recht tegenover het station en wordt omstuwd door een gigantische mensenmassa. We geven elkaar de hand en slingeren zo door de menigte. Kort krijgen we een Efteling gevoel als we tussen touwen door laveren, maar de vrome muziek die uit de luidsprekers klinkt wuift die stemming weg. In de Dom zelf stroomt de menigte door de kerk. Even op de knieën zitten voor een gebed is er niet bij. We moeten allemaal doorlopen anders ontstaan er de grootste opstoppingen.

Het bezoek aan de gigantische kerk maakt grote indruk, maar we vragen ons af of het verstandig is de menigte opnieuw te trotseren als de paus de volgende dag aan komt. We besluiten het te volgen vanuit de school in Wuppertal. Niemand heeft zin in nóg een keer zo’n drukte.

26-08-2005