Nieuws

17 AUG

Pelgrimage naar de Dom van Keulen

Drie keer zongen de jongeren een lied en spraken een gebed uit. Bisdomdirecteur diaken Peter Broeders, portefeuillehouder jeugd en jongeren van het bisdom, liep met vrouw en oudste dochter mee. In de Dom vond een ontmoeting plaats met andere pelgrims uit het bisdom. Pastoor As uit Sint Michielsgestel verzorgde de rondleiding langs de schrijn met de relieken van de Drie Koningen. Donderdag verzorgt bisschop Hurkmans in Wuppertal waar de jongeren verblijven de catechese. Ook vrijdag zal hij een extra catechesebijeenkomst verzorgen voor de jongeren uit het bisdom Den Bosch in de school waar ze overnachten.
17-08-2005