Nieuws

12 AUG

WJD-gangers naar Flevo Festival

Na de Eucharistieviering gingen deze bijna duizend rooms-katholieke jongeren met bussen naar het Flevofestival in Liempde. Daar beleefden ze eerst een eigen programma in de grote tent, voordat ze zich over het terrein van het Flevofestival verspreidden en zich mengden onder de andere, overwegend protestant-christelijke bezoekers. (fotoalbum hieronder)

Maandag, op het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vertrekken de jongeren per ‘eigen’ trein vanuit ’s-Hertogenbosch naar de Wereldjongerendagen, na om 09.30 uur nog de H. Eucharistie te hebben gevierd in de Sint-Janskathedraal.
12-08-2005