Nieuws

25 AUG

440 misdienaars op eerste misdienaarsdag

Zaterdag 27 augustus komen 440 misdienaars naar Den Bosch voor de eerste diocesane misdienaarsdag. Het zijn jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar die tijdens de mis onder meer de kelk en de ampullen met water en wijn aanreiken aan de priester. Het doel is ze een keer in het zonnetje te zetten voor het werk dat ze vrijwillig in tal van parochies verrichten.

Om 10.30 uur is er een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Jan met bisschop Hurkmans met aansluitend een gesprek met hem. Daarna gaan ze voor een picknick naar het Zuiderpark, gevolgd door een sportmiddag tot 15.30 uur. Hoeveel misdienaars het bisdom precies heeft is niet bekend. Dat verschilt per parochie. Van de 250 aangeschreven parochies reageerden er 55 (22%). Een voorzichtige schatting is dat er ruim 2.000 misdienaars zijn, gemiddeld 8 per parochie.
25-08-2005