Nieuws

18 AUG

Bisschop Hurkmans geeft catechese

foto Jaap van Eeden

De bisschop koppelde zijn betoog aan het leven van Edith Stein, die in de Tweede Wereld oorlog in Dachau om het leven kwam. Mgr. Hurkmans zei, dat de eucharistie niet alleen een gezamenlijke maaltijd is maar ook een offer. Wanneer we de Eucharistie vieren, ontmoeten we Christus. We sterven en verrijzen met Hem," aldus de bisschop.

Ook Edith Stein heeft dat zo ervaren. "Ze kon haar leven offeren, omdat ze gevoed werd door de eucharistie." De bisschop riep de jongeren op om bewust de eucharistie mee te vieren en daarin te groeien. De eucharistie leert ons om te offeren. "Een offer geeft ons altijd iets groters terug," zei de bisschop.

Download:
Catechese van Bisschop Hurkmans op woensdag 18 augustus 2005

(foto's genomen in de Friedhofkirche in Wuppertal)
18-08-2005