Nieuws

16 AUG

5 Nieuwe structuur

In de huidige situatie onderhouden parochies hun ledenadministratie via lokale softwarepakketten. Het doorgegeven van mutaties gebeurt in rechtstreeks contact met Sila, die op haar beurt mutaties ontvangt van de GBA.
Vanaf 1 januari 2006 zal het Landelijk R.K.Centrum voor Ledenadministratie het mutatieverkeer verzorgen incl. de aan- en afmeldingen, evenals de registratie van gezinsverbanden en voorkeursleden. Van tijd tot tijd worden gegevens van aangesloten parochies gecontroleerd, afwijkingen gesignaleerd e.d.. Dit centrum onderhoudt rechtstreeks contact met de Sila en staat ten dienste van de parochies.

Totdat alle parochies zijn voorzien van de nieuwe software en zijn aangesloten op het nieuwe systeem, zal vanaf 1 januari 2006 het aan-, afmeld- en mutatieverkeer tijdelijk verzorgd worden via een share-point server (de portal van Navision) die loopt via het Landelijk Centrum.

Dit project van het aansluiten van elke parochie in de r.k. bisdommen zal meerdere jaren in beslag gaan nemen. Totdat een parochie overstapt blijft de parochie via dit kanaal mutaties ontvangen ter handmatige verwerking in het bestaande programma. Aan- en afmeldingen kunnen via dit kanaal elektronisch ingestuurd worden. De echte papierstroom per post behoort dus vanaf 2006 tot het verleden. Daar komt e-mail verkeer voor in de plaats.

Per 1 januari 2006 wordt de nieuwe structuur:

Juni 2005

Voor meer informatie: Kerkledenadministratie en de website van SILA.
Contactpersoon: J. Broekhuizen, dienst parochieontwikkeling.

 

16-08-2005