Nieuws

15 AUG

Sint-Jan vol jongeren naar Keulen

foto Jaap van Eeden

Door een treinongeluk bij Amsterdam vertrok de trein een uur later dan gepland van station ’s-Hertogenbosch. Zodra de trein op weg was sprak bisschop Hurkmans via de intercom een pelgrimsgebed uit en werden programmaboekjes en liedbundels uitgedeeld. Een ‘Very Important Pelgrim’ wuppie op de schouder en een bisdombaseballcap, maakten het beeld compleet. Bij Venlo werd het geduld nog even op de proef gesteld, omdat de trein moest wachten op een Duitse locomotief, om daarna door te stomen naar Keulen. Vandaar gingen de jongeren naar hun logeeradres: een school in Wuppertal.

Bisschop Hurkmans toonde zich erg tevreden: “Afgelopen vrijdag hebben we al een goede start gemaakt met het Flevofestival. Vanochtend was een geweldige ervaring om de Sint-Jan vol met jongeren te zien.” De bisschop sprak in zijn preek over de pelgrimstocht die de jongeren te wachten staat. “Iedere pelgrimstocht wil bijdragen aan beter en gelukkiger leven. Het is mooi juist vandaag (Maria ten hemelopneming, red.) te vieren dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Het feest gaat over de ultieme pelgrimstocht van Maria. Een pelgrimstocht die ons allen te wachten staat,” aldus de bisschop. Hij verwacht dat de Wereldjongerendagen een grote weerslag zullen hebben op alle gelovigen in het bisdom. Hij ziet de WJD niet als een eenmalig gebeuren. “Het is het begin van het jongerenwerk in ons bisdom, dat vooral in de tien regio’s gestalte moet krijgen.”

Dinsdag 16 augustus begint de dag met een ochtendgebed in de gastparochie in Wuppertal. Daarna is er veel tijd voor onderlinge ontmoeting en kennismaking ingeruimd. Om 17.00 uur nemen de jongeren deel aan de openingsmis in Düsseldorf op zich daarna in het Welkom!-festival te storten. De mis vindt plaats in het LTU voetbalstadion, ook de aanwezige Nederlandse bisschoppen nemen hieraan deel. Woensdagochtend 17 augustus nemen de jongeren deel aan de eerste catechesessie door kardinaal Simonis. Daarna gaan ze naar Keulen voor een rondleiding door de Dom (15.30 uur), waaraan ook bisschop Hurkmans deelneemt. Donderdag 18 augustus is mgr. Hurkmans aan de beurt voor een catechesesessie van 2 x 20 minuten.
15-08-2005