Nieuws

11 JUL

8.7 Schema ten behoeve van vaststelling aantal arbeidsuren

(Een dienst wordt geacht een reëel uur te duren en daarmee gelijkgesteld. Privé-voorbereiding of studie geldt niet als dienst. Het is noodzakelijk een en ander schriftelijk vast te leggen).

Download het schema.

11-07-2005