Nieuws

11 JUL

8.6 Eigen onderneming/artiest

Kerkmusici kunnen hun werkzaamheden ook uitoefenen in het kader van een eigen bedrijf dan wel op grond van de zogenaamde artiestenregeling. In het laatste geval dient men als zodanig geregistreerd te staan, er gelden speciale regelingen in verband met de betaling van belasting en premies. Het uitoefenen van werkzaamheden in het kader van een eigen bedrijf, is in principe niet aan veel regels gebonden.

In sommige gevallen accepteert de belastingdienst deze werkwijze echter niet, een en ander moet wel enigszins structureel en professioneel aangepakt zijn. Het is voor de parochie van belang dat men nagaat of inderdaad sprake is van een eigen bedrijf, dit kan bijvoorbeeld blijken uit allerlei feitelijkheden, maar de kerkmusicus kan zich ook als zodanig hebben laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is van belang dat de parochie zeker weet dat sprake is van een bedrijf, omdat het niet bestaan daarvan al spoedig tot de conclusie zal leiden dat de parochie werkgever is, ook dit weer met alle gevolgen van dien.

De werkzaamheden van de musicus in het kader van een eigen onderneming zijn overigens belast met BTW.

Voor (professionele) artiesten geldt een speciale regeling. Alleen zij die als zodanig zijn geregistreerd bij het Ministerie van Sociale zaken vallen onder de zgn. artiestenregeling.

11-07-2005