Nieuws

11 JUL

8.5 De arbeidsovereenkomst

Indien men met een kerkmusicus een arbeidsovereenkomst wil aangaan is hiervoor op het bisdom een modelarbeidsovereenkomst verkrijgbaar; zie ook par. 19.8

11-07-2005