Nieuws

09 JUL

7.6 Vermindering lage lonen

Vermindering lage lonen wordt verleend voor werknemers die niet meer verdienen dan 110% van het minimumloon, bij een werkweek van 36 uur of meer. De vermindering wordt verrekend via de afdracht van de ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen. Met ingang van 2003 geldt deze regeling alleen voor werknemers vanaf 23 jaar.

09-07-2005