Nieuws

09 JUL

7.3 Salaris en aanverwante arbeidsvoorwaarden

Salariëring
De salariëring van huishoudelijk medewerkers geschiedt op basis van het wettelijk minimumloon. Voor volwassenen van 23 jaar en ouder bedraagt dit per 1 januari 2011 bruto op maandbasis 1.424,40.
Het vakantiegeld bedraagt 8% over de in de maanden juni t/m mei verdiende brutosalarissen en wordt uitgekeerd in mei.

Pensioen
Elk nieuw personeelslid dient de werkgever aan te melden bij het pensioenfonds voor het Huishoudelijk Personeel in de Nederlandse Bisdommen (PHB), welk fonds per 1 januari 1999 werd opgenomen in het Pensioenfonds voor de Nederlandse Bisdommen (PNB). Indien de huishoudelijk medewerker geen deelname aan het pensioenfonds wenst, dient dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst opgenomen te worden met gebruikmaking van de volgende formulering:

De werknemer (en diens echtgenoot) verklaart geen gebruik te maken van de mogelijkheid zich vrijwillig als deelnemer aan te melden bij het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen.” (datum vermelden en ondertekenen door alle partijen).

Bij een volledig dienstverband bedraagt de pensioenpremie € 1.873,00 per jaar, waarvan 1/4 deel (€ 39,02 per maand) op het salaris wordt ingehouden.

Vakantiedagen
Het aantal vakantiedagen is leeftijdsafhankelijk en bedraagt:

Tot 30 jaar 24 werkdagen
van 30 tot 40 jaar 25 werkdagen
van 40 tot 45 jaar 26 werkdagen
van 45 tot 50 jaar 27 werkdagen
van 50 tot 55 jaar 28 werkdagen
van 55 tot 60 jaar 29 werkdagen
vanaf 60 jaar 32 werkdagen<br< body < />
 
09-07-2005