Nieuws

09 JUL

7.2 Inwonend huishoudelijk medewerk(st)er

Als de werknemer inwoont op de pastorie, wordt bovendien met het bestuur van de parochie een zogenaamde pension-overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst bepaalt dat de werknemer maandelijks een bedrag van € 273,00 (zijnde de pensionprijs) in verband met het bewonen van de pastorie en het deelne-men aan de maaltijden aan de werkgever betaalt. Dit bedrag wordt door deze op het salaris ingehouden. In dit geval is er geen sprake van een gezamenlijke huishouding.

» Een model van de pension-overeenkomst is eveneens verkrijgbaar via het bisdom, zie ook § 19.7.

Zie in verband met dit onderwerp tevens de regeling met betrekking tot de huishouding op een pastorie, in § 12.1. «

09-07-2005