Nieuws

09 JUL

6.11 Kinderopvangregeling

Per 1 januari 2007 is de Wet Kinderopvang herzien. Tot 2007 was de werkgeversbijdrage nog vrijwillig, maar dat is met ingang van 1 januari gewijzigd.
Vanaf die datum moeten alle werkgevers, die personeel in dienst hebben waarover premies moeten worden afgedragen, bijdragen aan de kosten van kinderopvang en wel via een hogere ww-wachtgeld-premie.
De heffing van deze specifieke premie, als onderdeel van de ww-premie, zijnde 0,34%, vindt plaats over de loonsom en maakt deel uit van de werkgeverslasten.
De medewerkers, die nu van de kinderopvangregeling gebruik maken, ontvangen vanaf 1 januari 2007 geen bijdrage meer van de werkgever. De kinderopvangtoeslag moeten zij straks wel zelf bij de Belastingdienst aanvragen. Werknemers die nu al een kinderopvangtoeslag ontvangen, zullen voor de nieuwe hogere toeslag verder niets hoeven te doen.
De nieuwe regeling vervangt alle bestaande werkgeversregelingen voor kinderopvang.
Ouders die vanaf 2007 een kinderopvangtoeslag willen ontvangen, kunnen het aanvraagformulier downloaden of aanvragen bij de Belastingdienst (www.toeslagen.nl).

09-07-2005