Nieuws

09 JUL

6.7 Sociale regelingen

De nieuwe Zorgverzekeringswet
Zie § 4.3.1.

Ziekengeldverzekering
Zie § 11.2.

Pensioen
Voor het jaar 2010 is door het PNB de premie vastgesteld op € 5.840,00 per jaar. Op het salaris wordt 25% van deze premie (d.w.z. € 1460,00 op jaarbasis, ofwel € 121,67 op maandbasis) als eigen bijdrage ingehouden.

Overlijden
Als algemene regel geldt dat het bestuur de kosten van de liturgische uitvaartdienst van een pastoraal werker, die in de parochie e.d. werkzaam was op het moment van overlijden, voor zijn rekening neemt, tenzij bij testamentaire voorziening of anderszins door de overledene anders is bepaald.

N.B. Voor uitkering bij overlijden: Rechtspositieregeling voor pastoraal werkers artikel 32.
09-07-2005