Nieuws

09 JUL

6.5 Verhuiskosten

In geval van verhuizing, op grond van een in de arbeidsovereenkomst opgenomen verplichting, vergoedt de werkgever op basis van de desbetreffende nota’s de werkelijke kosten van het transport van de inboedel, alsmede de overige direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten van betrokkene, mits deze betrekking hebben op een verhuizing binnen Nederland.

Daarenboven heeft de pastoraal werker recht op een uitkering ten behoeve van de (her)inrichting van zijn woning ter grootte van 12% van 12 maanden brutosalaris volgens de voor zijn leeftijd toepasselijke salarisschaal en de omvang van zijn aanstelling.
09-07-2005