Nieuws

09 JUL

6.3 Overige inkomsten

Inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van de functie dienen aan het bestuur te worden afgedragen. Neveninkomsten uit werkzaamheden die niet voortvloeien uit de uitoefening van de functie vallen onder artikel 5.1 van het Rechtspositiereglement.

Jubileumgratificaties
Conform artikel 27 van het Rechtspositiereglement heeft de pastoraal werker bij een 12,5 , een 25- en een 40-jarig dienstverband recht op een uitkering. Hierop zijn de betreffende fiscale regels van toepassing.
Sinds 1994 behoort alleen de eenmalige uitkering bij een 25- of 40-jarig dienstverband tot het vrijgestelde loon, voor zover de waarde daarvan niet het loon van een maand overtreft. Een uitkering bij 12,5-jarig dienstverband valt niet meer onder het vrijgestelde loon, het betreft derhalve een bruto uitkering.
De vergoedingen worden aan deeltijdwerkers naar rato toegekend.

N.B. Bij een jubileum tellen alle jaren ononderbroken in dienstverband doorgebracht bij een kerkelijke instelling binnen het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland.
09-07-2005