Nieuws

09 JUL

6.2 Salariëring

Per 1 januari 2010 zijn de salarissendie gebaseerd zijn op een 38-urige werkweek, met 2,5% verhoogd. In het ICORA-overleg is besloten om de financiële ruimte van 1,85%, die in de jaren 2003 en 2004 was opgebouwd en nog niet besteed, te bestemmen voor een structurele eindejaarsuitkering met ingang van 2004. Ook in 2010 zal er aan het eind van het jaar een eindejaarsuitkering worden gedaan van 1,85%. Het percentage van de eindejaarsuitkering wordt berekend over het door de pastoraal werker in het desbetreffende kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de in dat jaar opgebouwde vakantietoeslag.

leeftijd per 31-12-2010

inschaling per 01-01-2011

tot 28 jaar

schaal 10, periodiek 3

28 en 29 jaar

schaal 10, periodiek 5

30 en 31 jaar

schaal 10, periodiek 7

32, 33 en 34 jaar

schaal 10, periodiek 9

35, 36 en 37 jaar

schaal 10, periodiek 10

38, 39, 40 en 41 jaar

schaal 10, periodiek 12

vanaf 42 jaar

schaal 10, periodiek 13 


Een salarisverhoging gaat in op de eerste dag van de maand waarin de pastoraalwerker verjaart. Het aantal uren bij een volledige werkweek bedraagt 38 per week. Het vakantiegeld wordt uitgekeerd in de maand mei, bedraagt 8% en wordt berekend over de in de periode juni tot en met mei verdiende bruto-maandsalarissen.

09-07-2005