Nieuws

09 JUL

5.8 Spaarloonregeling

Met ingang van 1 januari 1996 dienen besturen van parochies en dekenaten aan de diakens die bij hen in dienst zijn, de gelegenheid te geven deel te nemen aan een zgn. spaarloonregeling. Per jaar kan hierbij op een fiscaal vriendelijke manier tot een bepaald maximum bedrag (voor 2005 vastgesteld op € 613,00) gespaard worden van het brutoloon. Hiervoor bestaat een collectieve spaarloonregeling bij de ABN/AMRObank.

>> Verdere informatie omtrent voorwaarden voor deelname e.d. is te verkrijgen bij het bisdom, zie       ook § 19.11

Premiespaarregelingen werden niet aangeboden.

09-07-2005