Nieuws

09 JUL

5.7 Overigen

In beginsel gelden voor de gehonoreerde gehuwde diaken voor het overige dezelfde regelingen als voor de pastorale werker (zie aldaar).
09-07-2005