Nieuws

09 JUL

5.3 Verzekeringen

De diakens zijn verzekerd conform de collectieve WA-verzekering en de Collectieve Ongevallenverzekering, zie § 13.6.
09-07-2005