Nieuws

09 JUL

5.1 Gehonoreerde gehuwde diakens

Het inkomen van de gehuwde diakens is (evenals de priesters), volgens een besluit van de Bisschoppenconferentie, onder de heffing van de loonbelasting gebracht. Er is gekozen voor het zogenaamde pseudo-werknemerschap.
Er dient derhalve vanaf 1-1-2001 maandelijks loonheffing in te worden gehouden. Het bestuur is immers inhoudingsplichtig voor de belastingen en draagt maandelijks af aan de belastingdienst. Bij de berekening van de loonheffing dient de vergoeding van de ziektekostenverzekering en de inhouding van de pensioenpremie te worden betrokken.
09-07-2005