Nieuws

09 JUL

4.12 Spaarloon

Met ingang van 31 december 2011 is de Spaarloonregeling van rechtswege beëindigd. Voor de deelnemers aan de Levensloopregeling is een overgangsregeling van kracht. Voor nadere informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

09-07-2005