Nieuws

09 JUL

4.10 Doorfunctioneren vanaf 65 jaar

Priesters en ongehuwde diakens, die na het bereiken van de 65-jarige leeftijd doorfunctioneren, ontvangen naast kost en inwoning een vergoeding voor de zorgverzekering zoals hiervoor aangegeven en ontvangen een bruto AOW-uitkering van € 1017,97 bruto per maand. Dit is exclusief de vakantietoeslag ad € 56,76 per maand die één maal per jaar (in mei) wordt uitgekeerd.

Seculiere priesters ontvangen daarnaast van het PNB de helft van hun pensioen, ad. € 11.257,80, een en ander afhankelijk van het aantal deelnemersjaren. Zij dienen tijdig vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd in overleg met het secretariaat van het bisdom hiervoor een aanvraag in te dienen.
09-07-2005