Nieuws

09 JUL

4.8 Navorming

Voor priesters in de eerste 5 jaar na hun wijding bestaat de verplichting tot navorming. Het bisdom doet hiervoor een aanbod. Dit betekent dat de betrokkene een deel van de tijd niet in de parochie aanwezig kan zijn.
09-07-2005