Nieuws

09 JUL

4.6 Neveninkomsten

Hieronder worden verstaan: o.a. AOW-uitkeringen, pensioenuitkeringen en persoonlijk gebonden inkomsten. Indien een geestelijke deze neveninkomsten geniet, vindt aanpassing van zijn door de parochie e.a. te betalen honorarium plaats. Daardoor betaalt de parochie minder aan de geestelijke.
Zijn de inkomsten hoger dan het honorarium, dan dient een aparte regeling getroffen te worden inzake een bijdrage voor de kosten in de pastoriehuishouding.
09-07-2005